مقالات

دسامبر 31, 2019

شطرنج باز حرفه ای: تحلیلی بر اغتشاشات بنزینی

دسامبر 28, 2019

شطرنج باز حرفه ای: تحلیلی بر اغتشاشات بنزینی

گاهی اتفاقات، بسیط و یک بُعدی اند. در چنین مواقعی نه فهم چیستی و چرایی واقعه دشوار است و نه فهم اینکه چه باید کرد. اما […]
دسامبر 28, 2019

علم در آیینه نهج البلاغه

این حڪمت بیانگر حیات طیبہ بشرے است، همان حیاتے ڪہ امام علیہ السلام بدنبال تحقق آن است،با این حڪمت در مے یابیم ڪہ آن حڪمت هاے […]
ژوئن 1, 2019

۱۴۰۰سال گذشت چقدر می‌شناسمتان پدر!؟

به خدا قسم از آگاهی لازمی برخوردارم وهرگز غافلگیر نمی شوم،که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند وبا نیرنگ دستگیرم نمایند. ⬅️من همواره با یاری انسان حق […]