نهج البلاغه فقط ترجمه (قطع پالتویی متوسط )

نهج البلاغه فقط ترجمه
ترجمه :مرحوم محمد دشتی
قطع :پالتویی متوسط
ابعاد: ۱۱/۵×۱۷
تعداد صفحه: ۷۵۲ صفحه
فونت متن: ۱۲/۵

 کاغذ :۶۰ گرم سفید
نوع جلد: گالینگور

هدیه هر جلد ۲۴,۰۰۰ تومان

نهج البلاغه فقط ترجمه
ترجمه :مرحوم محمد دشتی
قطع :پالتویی متوسط
ابعاد: ۱۱/۵×۱۷
تعداد صفحه: ۷۵۲ صفحه
فونت متن: ۱۲/۵

 کاغذ :50 گرم کرم
نوع جلد: گالینگور

هدیه هر جلد 28,۰۰۰ تومان

نهج البلاغه فقط ترجمه
ترجمه :مرحوم محمد دشتی
قطع :پالتویی متوسط
ابعاد: ۱۱/۵×۱۷
تعداد صفحه: ۷۵۲ صفحه
فونت متن: ۱۲/۵

 کاغذ :50 گرم کرم
نوع جلد: سلفون

هدیه هر جلد 26.000تومان

نهج البلاغه فقط ترجمه
ترجمه :مرحوم محمد دشتی
قطع :پالتویی متوسط
ابعاد: ۱۱/۵×۱۷
تعداد صفحه: ۷۵۲ صفحه
فونت متن: ۱۲/۵

 کاغذ :60 گرم سفید
نوع جلد: سلفون

هدیه هر جلد 22.000 تومان

نهج البلاغه فقط ترجمه
ترجمه :مرحوم محمد دشتی
قطع :پالتویی متوسط
ابعاد: ۱۱/۵×۱۷
تعداد صفحه: ۷۵۲ صفحه
فونت متن: ۱۲/۵

 کاغذ :60 گرم سفید
نوع جلد: ترمو چرم

هدیه هر جلد 32.000 تومان

جهت تهیه:

برای خرید از سایت اینجا کلیک کنید

برادران:  ۰۹۱۲۷۰۳۸۵۸۰تلگرام
خواهران:  ۰۹۱۳۲۲۸۰۷۳۷تلگرام