نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی با هدف کمک به نشر راحت تر احادیث و فراگیر شدن این امر شروع به انتشار کتب نهج البلاغه کرده است و این امر را به عهده جناب آقای سید محمد تقی حسینی دولت آبادی گذاشته لذا در صورت نیاز و هر گونه سوال می توانید با ایشان از طریق ایمیل nahjolbalagheiha97@gmail.com و شماره های :09127038580-09131051330 تماس حاصل فرمایید