تهیه محصولات برادران


برادران : 09131051330

خواهران۰۹۱۳۲۲۸۰۷۳۷

تلفن ثابت: ‏02537723564‏


آدرس و کد پستی: منطقه شهرداری باجک، خیابان ۱۵ خرداد، کوچه ۵، پلاک ۱۱، طبقه زیر همکف، واحد ۱- 3714757541
سید محمد تقی حسینی


nahjolbalagheiha97@gmail.com